Použitelné a přístupné webové formuláře

Krátký úvod k formulářům

Století formulářů

Zatímco devatenácté století bylo nazýváno „Stoletím páry”, dobu, v níž právě žijeme, lze směle nazvat „Stoletím formulářů”. Kromě mateřského prsu je tím prvním, s čím se v životě setkáte, právě formulář. Rodný list. A pak se s různými formuláři roztrhne pytel - zápis do základní školy, vysvědčení, žádost o vydání občanského průkazu, přihláška na střední školu, přihláška na vysokou školu, daňové přiznání a tak dále a tak podobně. Stovky a tisíce formulářů se vinou naším životem jako pověstná červená nit. Nakonec jediným formulářem, se kterým málokdo z nás přijde osobně do styku, je úmrtní list. S trochou škodolibosti lze konstatovat, že hlavním smyslem lidského bytí je vyplnit co nejvíce formulářů.

Je pochopitelné, že v civilizaci, která je posedlá sbíráním informací, nemohl zůstat stranou ani jedinečný vynález lidského ducha - web. Nakonec drtivá většina uživatelů internetu začíná svou pouť webovou pavučinou hádejte čím? Vyplněním vyhledávacího formulářového políčka.

Vyhledávací formulář Seznam.cz
Obrázek - vyhledávací formulář Seznam.cz

Stejně jako v běžném životě tak i ve virtuálním elektronickém světě existují dva druhy formulářů. Jednoduché a pochopitelné, jejichž klasickým představitelem je složenka typu A a pak ty náročnější, které se smysluplnému vyplnění vzpouzejí a člověk nevlastnící alespoň dva doktoráty a formulářového poradce nemá prostě šanci je pokořit.

Poslání webových formulářů

Hlavním úkolem formulářů na webu je především umožnit uživateli hledanou informaci v záplavě webových stránek vůbec najít. K tomu slouží vyhledávací formuláře. Ty jsou, kromě vzájemné provázanosti dokumentů (čili hypertextových odkazů), hlavní hybnou silou internetu. Ale slouží také ke vzájemné komunikaci mezi provozovatelem webu a jeho návštěvníkem. Například vlastníkům elektronických obchodů umožňuje vydělávat peníze, což je nakonec alfou a omegou života každé kapitalistické společnosti. A teď se dostáváme k základnímu názorovému střetu, který opravdu smysluplné a stoprocentní využití webových formulářů značně komplikuje.

Na jedné straně stojí provozovatelé webů a jejich marketingoví odborníci, kteří by nejraději věděli všechno o všech. Na druhé straně se pohybuje většinou bezejmenný dav uživatelů, kteří by nejraději neřekli nikomu nic. Mezi těmito mlýnskými kameny je uvězněn nešťastný webdesigner, jehož téměř nadlidským úkolem je vymyslet formulář tak, aby uspokojil požadavky a přání těch prvních a přitom nevzal radost ze života těm druhým. Nevděčný úkol.

Tím se dostáváme k prvnímu tématu, které zní použitelné formuláře.