Použitelné a přístupné webové formuláře

Stylování formulářů

Formulářové prvky - držte se na uzdě

Při stylování formulářů je nezbytné dát si pozor na dvě věci. Za prvé - řídit vzhled samotných formulářových prvků (textových polí, selectů a tak podobně) je většinou zhola nemožné, protože za jejich podobu je odpovědný nikoliv prohlížeč, nýbrz operační systém uživatele. Za druhé - stylování celých formulářů je naopak věc naprosto nezbytná a také snadno proveditelná.

Dříve, než pustíte do světa svou bezbřehou fantazii si ale připomeňte zásadu, kterou jsem už zmínil. Formulář by měl za každých okolností vyhlížet jako formulář, protože v opačném případě ztrácí svůj smysl. Nepoznám-li, že se o formulář jedná, pravděpodobně ho vůbec nevyužiju.

K prvnímu bodu - smiřte se s tím, že vzhled formulářových prvků (selectů, tlačítek) je věc ošemetná a v žádném případě nepředpokládejte, že tlačítko, kterému například nastavíte žlutou barvu, se zobrazí každému žluté. Opak může být pravdou. Největší neplechu může způsobit použití rámečků. Znáte to, třírozměrná formulářová pole nejsou právě vrcholným estetickým zážitkem a tak přidání nějakého toho borderu může vypadat jako dobrý nápad.

Některé prohlížeče v některých konfiguracích jeho definici použijí k vykreslení skutečného rámečku daného prvku, kdežto v jiných vykreslí prvek operační systém a prohlížeč pak nakreslí rámeček kolem něj. Prvek je pak třeba oblý a kolem něj je zobrazen hranatý černý rámeček. Což nemusí vypadat moc vzhledně.

Závěr

Ponechejte vzhled formulářových prvků na operačním systému uživatele. Ostatně - je na to zvyklý a nebude mít s jeho použitím žádný problém.

Stylování formulářů

Základní možnosti stylování formulářů si můžete prohlédnout v sekci „Technická řešení”. Elementy <fieldset>, <legend> a <label> jsou velmi snadno stylovatelné a na velké problémy nenarazíte v žádném z rozšířenějších prohlížečů. Zkusme nyní formuláři z praktické ukázky dodat pomocí kaskádových vzhledů atraktivnější vzhled a to jen s malým zásahem do zdrojového kódu formuláře.

Třeba takto:

Otec

Matka

Při troše grafického talentu, což není můj případ, můžete vykouzlit opravdu pěkné, do designu stránek zapadající a dobře použitelné formuláře, pyšnící se navíc stoprocentní přístupností pro všechny uživatele bez rozdílu.