Použitelné a přístupné webové formuláře

Přístupné webové formuláře

Jak vytvořit přístupný formulář

Zatímco při tvorbě použitelného formuláře vystačíte se zdravným rozumem, vymyslet přístupný formulář znamená naučit se pár technických fíglů. Přístupnost sama o sobě je kategorie, kterou mnozí webdesigneři berou jako nutné zlo a přitom není nic jednoduššího, než kvalitní a velmi dobře přístupný web vytvořit. Tedy pokud se budete řídit několika málo zásadami a vezmete za svůj fakt, že kdokoliv, kdo se připojí k internetu, má právo na informace, kvůli kterým tuto cestu vážil.

„Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele internetu a to nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech”

Zlatá slova, která jsou citací z knihy Davida Špinara (viz odkazy), platí všeobecně pro tvorbu webových stránek, ale pro formuláře dvojnásob.

Přístupnost versus použitelnost

Touží-li totiž provozovatel webu po dostatku spokojených návštěvníků, či platících zákazníků, je v jeho vlastním zájmu neházet lidem, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu handicepováni, klacky pod nohy.

Použitelnost přitom není totéž co přístupnost. Jinými slovy - dobře použitelný formulář může být díky nevhodně zvolené technologii pro část uživatelů naprosto nepřístupný a naopak dobře přístupný formulář může být pěkně nepoužitelný paskvil.

Základní pravidla pro tvorbu přístupných formulářů

Pro tvorbu přístupných formulářů vystačíme s několika základními pravidly, která vám v krátkosti shrnu. Protože bez formulářů se dnes neobejde žádný web, je dobré znát těchto pár zásad, kterými zajistíte, že webový formulář určený k interakci provozovatele webu s uživatelem bude plnit svůj účel bez ohledu na to, zda jej používá zdravý návštěvník vybavený nejmodernějším grafickým prohlížečem, nebo zdravotně či jinak postižený jedinec. Zásady jsou přitom velmi jednoduché a nevyžadují žádnou velkou práci navíc.

  • Není-li to nezbytně nutné, nepoužívejte pro definici vzhledu formuláře tabulky, odstavce, ani definiční seznam. Máte k dispozici svatou formulářovou trojici <fieldset>, <legend> a <label>, která v drtivé většině případů splní vaše požadavky a se kterou každá rozumná hlasová čtečka dokáže spolupracovat
  • Každý formulářový prvek vybavte popisem, který informuje návštěvníka o tom, jak má s daným formulářovým prvkem zacházet. Využijte značky <label> a pomocí atributů for a id ji svažte s odpovídajícím formulářovým polem.
  • Rozsáhlejší a komplikovanější formuláře rozdělujte do menších logických celků pomocí prvku <fieldset> a <legend>
  • Dlouhé a nepřehledné rozbalovací seznamy s mnoha položkami také rozdělte do menších logických celků pomocí značky <optgroup> s atributem label.

Poslední pravidlo

neplatí jenom pro oblast webdesignu, ale uplatnit ho můžete v jakémkoliv oboru lidské činnosti.

Může-li webdesigner udělat svou práci tak dobře, aby její výsledek pomohl byť jen jedinému, jakkoliv postiženému, uživateli, pak prostě musí.